Privacy statement

Door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is het een plicht dat ik, als behandelende therapeut van uw kind, een dossier over uw kind  aanleg. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit gegevens die u mij vooraf aan de behandeling van uw kind heeft gestuurd, zoals opgevraagd in de welkomstbrief van Praktijk voor Integrale kindertherapie. 

Overeenkomstig deze vragen bevat dit dossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, zijn welbevinden, de hulpvraag en de resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.

 

Verscherpte regels privacy bescherming

Als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens( de AVG) zal, na de behandeling, het volgende in het dossier vermeld worden  Wat hebben we gedaan (welke behandelvorm/welke techniek), waarom (het behandeldoel), wat is het resultaat en wat vindt het kind van deze manier van werken.

 

ZorgLink

Daarbij doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Ik beloof

  • zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind
  • ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier
  • dat ik mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht)

Om dit nog beter te kunnen doen, maak ik gebruik van het programma  ZorgLink https://www.zorglink.nl

   

Informatie verstrekking

Mocht het van belang zijn  om andere zorgverleners, hulpverleners of school te informeren over uw kind zal dit alleen gebeuren met uw expliciete, schriftelijke toestemming.

 

Onderling overleg

De wet AVG verbiedt het om informatie over uw kind of over de behandeling per mail te versturen. De praktijk is bezig om hier, samen met ZorgLink, een versleuteld systeem voor te vinden. Tot die tijd kan informatie alleen tijdens een afspraak verstrekt worden, of per post.

 

Financiële administratie

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.

 

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • De naam van uw kind, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'reflexintegratie’, fysiotherapie’
  • de kosten van het consult

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist , 15 jaar bewaard.