Spinale Galant reflex (voor-achter vlak)

Wanneer een baby op de buik op de onderarm wordt gelegd en er met de achterkant van een potlood aan één kant van de ruggengraat een lijn omlaag wordt getrokken, zal de heup aan de kant welke gestimuleerd wordt ongeveer 45 graden abduceren (naar buiten bewegen). Wanneer je deze stimulans symmetrisch uitvoert gaat de baby plassen.
Deze reflex komt tevoorschijn rond de twintigste week van de zwangerschap. Bij de geboorte is deze volledig actief en tussen de 3 en 9 maanden na de geboorte moet deze reflex geïntegreerd zijn. (begrepen door het lijf en brein waardoor de reflex kan uitdoven).

Functie: Het doel van deze reflex is de baby te helpen om geboren te worden. Wanneer de baby in het geboortekanaal zit en de weeën de rug stimuleren, zal de heup omhoog gaan aan de kant waar de lage rug wordt aangeraakt. Zo maakt de baby als het ware zelf de beweging om voorwaarts door het geboortekanaal te kunnen glijden. Na de geboorte ondersteunt de spinale galant de motorische ontwikkeling in voor-achterwaartse en boven-onder richting. Daarbij draagt deze zorg voor de ontwikkeling tussen de benen en de romp: de spinal galant bereidt het kind voor op staan en lopen.

Wanneer deze reflex niet goed geïntegreerd wordt, blijft hij aanwezig. Het gevolg kan dan zijn dat het kind last heeft van te strakke kleren. Kleren moeten los zitten, vooral rondom de heupen. Strak ondergoed, een riem, een boord van een broek, maar ook lakens in bed of de rugleuning van een stoel kunnen het kind al zodanig triggeren dat ze het als niet prettig ervaren. Onder invloed van de spinale galant reflex zal de rug, doordat deze getriggerd wordt, bewegen. Want een niet geintegreerde reflex is een ongeremde beweging en zal altijd plaatsvinden. Ook al wil je niet dat dit gebeurt.  Het kind kan moeilijk stilzitten, is voortdurend in de weer, schuift continu op de stoel of staat telkens op van tafel. Dat gebeurt ook op school, wat ten koste gaat van hun concentratie en aandacht bij de lesstof. Wanneer de spinale galant reflex wordt opgewekt, wil de blaas ontspannen. Dat kan ertoe leiden dat zindelijk worden moeizaam gaat of dat het kind incontinent is voor urine.

Een niet geïntegreerde spinale galant aan één kant van het lichaam kan zorgen voor scheefstanden en scheefgroei (bijv. Ziekte van Bechterew, scoliose) van de ruggengraat en het bekken. Soms lopen kinderen (en volwassenen) met één heup wat gedraaid, wanneer er een éénzijdig niet geïntegreerde spinale galant reflex aanwezig is. Ook beknelde zenuwen kunnen het gevolg zijn van scheefstanden in de rug. Bovendien kunnen organen in de knel komen te zitten door de scheefstand, waardoor zij in hun functie beperkt worden.

Kenmerken

  • Scheefgroei van de ruggengraat, scheef lopen of lopen met één heup wat gedraaid.
  • Moeite met het vinden van het zwaartepunt in het bekken, doordat het bekken telkens beweegt onder invloed van de spinale galant reflex en/of trilling in de ruggengraat door bepaalde geluiden.
  • Een hekel hebben aan strakke kleding, vooral bij de heupen en de lage rug
  • Moeilijk kunnen stilzitten; voortdurend moeten opstaan, wiebelen, draaien op de stoel, of steeds een arm, hand, been of voet moeten bewegen.
  • Problemen met luisteren en taal
  • Verkramping (of juist spierzwakte) van de onderrug, door het vast willen zetten van de voortdurende impuls tot beweging. De andere rug- , nek- en schouderspieren worden daardoor ook in hun beweging gestoord, waardoor allerlei rug – en nekklachten kunnen ontstaan.
  • Concentratieproblemen