Kind in evenwicht ® is geregistreerd door het CRKBO  en de bijscholingen en workshops zijn geaccrediteerd door ADAP/PE-online (kwaliteitsregister paramedici) SNRO (post HBO conform)KTNO , het KNGF (in het beroepsgerelateerde, vrije deel) en het kwaliteitsregister jeugd (SKJ).  Op dit moment wordt het volgende aangeboden: