Driedaagse bijscholing Kinderbrein en bewegen op basis van het werkboek de Ik-fabriek en het boek ‘Prachtig lastig’. Uitgeverij SWP.

Accreditatie ADAP (kwaliteitsregister paramedici-vaktherapeuten), SNRO, KTNO, het KNGF (individueel aanvragen, beroepsgerelateerde/vrije deel), SKJ. 


Wist je dat niet begrepen – of niet gewenst gedrag, (motorische) ontwikkelingsachterstand, pijnklachten, leerproblemen en angst op de loer liggen wanneer het kinderlijf en -brein elkaar niet begrijpen?
Wist je dat je aan de manier van bewegen van het kind kunt zien wat er speelt, wat er ‘mis’ gaat en wat het kind nodig heeft om het makkelijker te maken?

Carla van Wensen Kind in evenwicht onderwerp brein en bewegen

In deze driedaagse actieve, lichaamsgerichte bijscholing ga je zelf het samenspel ervaren tussen het brein, het lijf, de invloed van bewegen, reflexen, aanraken, het autonoom zenuwstelsel, emoties, hechting en veiligheid. Je leert over de ontwikkeling van het brein, de ontwikkeling van het bewegen en hoe deze aan elkaar gekoppeld zijn. Vervolgens leer je hoe je niet gewenst gedrag, niet begrepen fysieke klachten of (leer) ontwikkelingsachterstand kunt beïnvloeden door het kind nieuwe of andere bewegingen/aanrakingen te laten ervaren. Deze manier van werken kan ook (als het gewoon goed gaat met het kind) gebruikt worden om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling: fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief.

Wat levert het je op?

Na deze dagen kun je aan de manier van bewegen van het kind zien waar het fysiek of sociaal-emotioneel vastloopt of een zetje nodig heeft, waarom het vastloopt en hoe je dit op een positieve manier kunt ondersteunen.
Aan de hand van een overzichtelijk schema en voorbeelden uit de praktijk ga je zelf aan de slag met oefeningen, spelvormen, massages en coachingtechnieken die je na de workshop direct kunt inzetten. 

Gebaseerd op de boeken De Ik-fabriek en Prachtig lastig: reflexpatronen en niet begrepen gedrag 

Deze dagen zullen we veel ‘doen’!

Voor wie: Coaches, therapeuten en zorgverleners die lichaamsgericht werken

Kosten: € 645,-, BTW vrijgesteld in verband met CRKBO registratie,  inclusief lunch, het boek de Ik- fabriek en een manual.

Accreditatie:
ADAP: 24 ID nummer: 374074 (www.pe-online.org)
SNRO, 1.92 EC  (post HBO), onder de naam ‘de Ik-fabriek’
SKJ, 24,25 punten  ID nummer: SKJ 202152
KTNO: 1 EC (K10726) SBU 28
KNGF: accreditatie voor het beroepsgerelateerde deel, vrije ruimte (28 punten)
GRO; accreditatie voor therapeuten aangesloten bij het CAT
Certificaat: na het afronden van deze scholing (100% aanwezigheid), en het gemaakt hebben van een casus, ontvang je het certificaat: Kinderbrein en bewegen, Post HBO erkend
Onderwerpen

CKB 18 Bakkum 2022 (VOL)

  • 20 mei
  • 21 mei
  • 24 juni

CKB 19 Hilversum 2022 (VOL)

  • 28 september
  • 19 oktober
  • 2 november

CKB 20  2022 

  • wordt gepland